The GDA is currently recruiting for a Document Controller to join the team.

The GDA is currently recruiting for a Document Controller to join the team.

This is an exciting opportunity for a talented Document Controller to join a diverse public body responsible for the regeneration of a major urban site within Dublin city centre. The successful candidate can contribute to a dynamic and supportive environment, balancing complex demands associated with concurrent public works projects on behalf of multiple stakeholders.

If interested in the role, please submit a detailed cover letter and CV no later than 5pm on October 20th 2023.

Interviews will be held on Wednesday 8th November.

 

‘Is gníomhaireacht reachtúil í Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin (GFGG), a bhunaigh Rialtas na hÉireann in 2006 faoi Acht Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005 chun 30 heictéar (73 acra) de sheanfearann ospidéal Naomh Breandán in ionchathair Áth Cliath Thuaidh a athfhorbairt. Mar sin, is é sprioc an GDA ná Gráinseach Ghormáin a athrú ina phobal bríomhar le campais oideachais, sláinte agus pobail ar ardchaighdeán atá cuimsitheach agus comhtháite.

É sin ráite, tá an GDA ag iarraidh Rialaitheoir Doiciméad a cheapadh.

Is é an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach ná am scoir gnó, 20 Deireadh Fómhair 2023 agus beidh na hagallaimh ar siúl Dé Céadaoin 8 Samhain.’

 

Queries about the role can be directed to recruitment@ggda.ie.

Full details on the role can be found in the Candidate’s Booklet below. 

 

Document Manager HEO – Candidate Booklet