Stiurthóir Seirbhísí Corparáideacha agus Pobail

Tá an GFGG ag iarraidh Stiurthóir Seirbhísí Corparáideacha agus Pobail a cheapadh. Bheadh an Stiurthóir Seirbhísí Corparáideacha agus Pobail freagrach as seirbhísí corparáideacha a striúradh, a fhorbairt agus a chur ar fáil don eagraíocht chun tacú le chur chun feidhme a sprice. Anuas air sin, beidh an duine a cheapfar freagrach as bainistiú caidreamh pobail chomh maith le tograí sóisialta agus cultúrtha a chur ar fáil.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus iarratais a chur isteach trí theagmháil a dhéanamh le Arlene Sheridan ag Hayes Executive trí ríomhphost a sheoladh chuig ExecutiveSearch@hays.ie agus an tagairt GDA23 a thabhairt.

Is é an dáta deiridh le hiarratais a chur isteach ná am scoir gnó, 13 Márta 2023.

 

Director of Corporate Services and Community

The GDA is currently seeking to appoint a Director of Corporate Services and Community (DCSC). The DCSC will be responsible for leading, developing and for the delivery of corporate services to the organisation to support the delivery of its mission. In addition, the DCSC will be responsible for the management of community relations and delivery of social and cultural projects.

Information on how to apply for the role is available below.

 

Further information can be requested, and applications made by contacting Arlene Sheridan at Hays Executive through ExecutiveSearch@hays.ie and quoting reference GDA23.

Closing date for applications is by close of business, 13th March 2023.

 

 

 • Director of Corporate Services and Community

  The GDA is seeking to appoint a Director of Corporate Services and Community (DCSC). The DCSC will be responsible for leading, developing and for the delivery of corporate services to the organisation to support the delivery of its mission. In addition, the DCSC will be responsible for the management of community relations and delivery of social and cultural projects.

  Reporting to the CEO, you will be part of the senior management team, and play a key role in contributing to the overall strategy and vision of the organisation. This senior role offers the successful candidate an opportunity to contribute to a collaborative and inclusive organisation.

  As the successful candidate, you will have strong experience in leading multiple corporate functions, specifically in the areas of people development, corporate governance and process improvement. You are a highly motivated individual with a proven track record of successfully delivering a consistent quality of execution of work across a variety of corporate streams such as HR, ICT and Board secretarial.

  As Director of Corporate Services & Community, your remuneration will be as per the Assistant Principal Officer pay scale.

   

  Director of Corporate Services and Community Candidate’s Booklet